Category Archives: Uncategorized

Say No to Rape

ਰੇਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
1. ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਓਥੇ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਮਰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਚ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ।
2.ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ (ਫਲਾਣਾ) ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ / ਫਲਾਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ/ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
ਰੇਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੱਚਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾ ਨੇ ਸਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ । ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।
10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਉਮਰ ਚ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਅਨਪੜ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਔਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
47,84 ,02 ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ,ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ।
ਫਰਕ ਐਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਏ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਏ । ਫਰਕ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗੀਰੂ ਹੈ।
3. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਹ ਘਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਜਨ ਵੀ । ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਣਸੁਨਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ । ਕਿਉਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ।
ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਚ ਸੀ ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#ਧੂਰੀ #Dhuri #Rape #punjab #ਪੰਜਾਬ #ਲੇਖ #ਕਾਰਨ
#punjabiquote #punjabiquotes #punjabishayar #punjabi
#story #novel #punjabistory #punjabinovel #khani #ਨਾਵਲ #ਕਹਾਣੀ #ਕਵਿਤਾ #ਪੰਜਾਬੀ #ਪੰਜਾਬ
#HarjotDiKalam
(ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ )
(ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ hashTag ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ follow /add ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੋਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ?

ਪੋਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ

ਪੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ WWE ਰੈਸਲਿੰਗ । ਭਾਵ ਪੋਰਨ ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਐਟਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀਉ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਕਸੇਸ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਰਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਪੋਰਨ ਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । #HarjotDiKalam
,ਪਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੋਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਨ ਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ,ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ,ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੋਜਿਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ । ਅਕਸਰ ਲੋਕੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਦਰਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਦੀ ਗੁਨਜਾਇਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ (oral sex anal sex )ਵੇਲੇ ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਰਨ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਨ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਦੇ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਮਹਿਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ,ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ । #HarjotDiKalam
ਪਰ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਤ ਅਫਰੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਲ ਚ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ । ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ । ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ ।
ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਹਨ । ਪਰ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਚ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । #HarjotDiKalam
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯੌਨ ਅੰਗਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਜਿਸਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਪ too ਡੇਟ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਰੱਖੋ । ਬੱਚੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਨਭੋਲ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਮੁਬਾਈਲ ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ।
ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜੀ ਪਲਾਂ (amature porn video) ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਸਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ “ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ” ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਸਨੂੰ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਹੌਣਗੇ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਕਿ ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਹੈ ।
ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਬੁਆਫਰੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ (mms )ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਲੈਕਮੇਲ (blackmail )ਲਿਖੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲਿਖਾਗਾਂ ।

ਪੋਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ । ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀ ਆਦਤ ਲਿਆਓ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ । ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦਵੋ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ । #HarjotDiKalam
ਇੱਕ ਦਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡੋ ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੋਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਮਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਰਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਨ । ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਹੌਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ।
ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।

Orgasm issue in indian men and women in punjabi

orgasm ਔਰਗਿਜਮ ਭਾਵ ਚਰਮ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਂਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਔਰਗਿਜਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਦੋਂਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ।
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਰਮ ਸੁੱਖ (orgasm )ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । #HarjotDiKalam
ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਓਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਦੋਵਾਂ ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ :
ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ,
ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ,
ਡਰ ਤੇ ਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ,
ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਮਝਣਾ ,
ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੋਰਨ(PORN) ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ।
ਮਰਦਾਂ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ?
1. ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ।
2. ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ।
3. ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ।
4. ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਟੇਸਟਸਪੋਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
5. ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ,ਮੋਟਾਪਾ , ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ।
6. ਨਸ਼ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ । ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।( ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਚ ਬਲਦੀਪ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ )
7. ਜਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਕਨ ,ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਨਾਨਵੈੱਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ।
ਇਲਾਜ :-
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ , ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਦੌੜ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ।
ਜਿੰਮ ਚ ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ।
ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਵਹਾਅ ।
ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਉਸਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਖੁਰਾਕ ਜੇ ਨਾਨ ਵੈੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸੋਰਸ ਵਰਤੋਂ ।
ਚਿੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸ਼ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੇ ਹੀ ਟੇਸਟਸਪੋਨ ਘਟਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਇਸਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਚੱਕਰ ਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨੋ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਨਰਕ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : —-
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਗੀਜਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ।
ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । #HarjotDiKalam
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਸੈਕਸ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਢੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧੀਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਗੀਜਮ ਬਾਰੇ 20 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ।
ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ।
ਔਰਤ ਚ ਆਰਗੀਜਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 % ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ । ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ।ਜਿਥੇ ਮਰਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ।ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਔਰਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਗੀਜਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ pentaration ( insertation of penis in vagina )ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲੱਗ ਹਨ ।
jਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਔਰਤ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਰਮ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । #HarjotDiKalam
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 80% ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪੇਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਛੋਹਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।( even masterbutation can help )
ਪਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਕਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਨਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰਮ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਖੁਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਲੜਨ ਚ ।
ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ :—-
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਹਰੀ ਮਰਦ /ਔਰਤ ਨਾ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਸੰਪੁਰਨ ਹੋਣਾ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੇ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਖੁਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ।

ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਸੱਮਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਸੋਚਕੇ ਕੋਈ ਇਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।
ਭੱਜਦੌੜ ਦੀ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ।
ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹ ਲੈਣਾ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਕੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਭਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । #HarjotDiKalam
ਤੇ ਮਰਦ ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਜੋ ਕਿ ਅੱਗਿਓ ਪੋਰਨ ਤੇ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪਸੂਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਚੋ ।
ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ

know in Punjabi what is meaning of LGBTQ and law about it

#LGBTQ
ਪੋਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ LGBTQ ਤੇ ਜਰੂਰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਚ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਵੀ ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਗਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ #LGBTQ ਹੈ ਕੀ ?
L ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਸਬੀਅਨ (Lesbian )ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ।
G ਦਾ ਭਾਵ ਗੇ ( Gay ) ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਮਕ ਤੌਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵ ਲੇਸਬੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗੇ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
B ਬਾਈ ਸੈਕਸੂਲ (Bi-sexual ) ਉਹ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਪੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ । ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ । ਭਾਵ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
T ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਡਰ (Trangender )ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਜੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ । ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਅਨਵਿਕਸਤ ਦੋਂਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਆਮ ਹੈ ।
Q Queer /Questining ਭਾਵ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਭਾਵ ਸਟਰੇਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੁਈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਇਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਗਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।
ਖਿਲਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਚ ਇਹ ਖੁਲਮਖ਼ੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ । ਅਸਲ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਬੰਧ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ।
ਭਾਰਤ ਚ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 377 (IPC 377 )ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ (Unnatural Sex )ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । (unnatural sex meaning anal sex ,licking ,fingering inseration of anything in sex organs etc )ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਮਰਦ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ।(ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਚ ਸੀ ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 377 ਨੂੰ 2008 ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਦਲੀਲਾਂ ਕਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਮੁੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੋ ਐਡਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਦੋ ਤੱਕ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।
ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰੰਟ ਹੋਲ ਪੇਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਬੈਕ ਹੋਲ ਪੇਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 377 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ । ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਵੀ ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੈਕਸ ਤੇ ਸੈਕਸ ਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਜੜਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 377 ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇ ਜਾਂ ਲੇਸਬੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾਂ ਸੀ
ਤਾਂ “ਅਲੀਗੜ੍ਹ” ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ .
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਸੀ । ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਏਡਜ਼ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਮਰਦ ਮਰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ । ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਗੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇ ਮਰਦ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸੁਆਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ । ਤੇ ਇੰਝ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਾਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 377 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ 2013 ਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2018 ਵਿੱਚ 5 ਜਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਣਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ । ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 377 ਅੱਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਐਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
…..
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਹਰਣ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭੰਧ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਜੋ ਜਨਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਤੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ।
ਇੰਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ।
ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
……
ਪੌਪਲੂਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । ਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਹਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹਨ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਉਰਦੂ ਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਸਮਤ ਚੁਗਤਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਲਿਹਾਫ’ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਟੋ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਆਖਦਾ ਕਿਉਕਿ ਕਹਾਣੀ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੁਕਵੇਂ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ , ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ । ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਆਰਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੋਰਨ ਚ ਲੇਸਬੀਅਨ ਪੋਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਸਬੀਅਨ ਪੋਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਮਰਦ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
…..
ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੁਕਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਕਰੇਟ ਰੱਖਣ ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਂਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਂਵੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਥੇ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੁੱਕਕੇ ਚਲਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ । ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ।
…….
ਮਰਦਾਂ ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਟਮ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਟਮ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਟਮ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਗਪਗ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਆਖ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।
ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
……
ਹਿਜੜਿਆ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਿਲ ਜਣਗੇ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਜੜਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
………
ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਹੈ #LGBTQ ਦੀ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਗਾਂ ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਐਡਲਟ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ।
ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ।
ਓਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ ।
ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਟ ਹੋਊ ਕਿ ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇੰ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ।
ਦੂਸਰਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸੈਕਸ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਲਈ ਨਹ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਇਨਜੂਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ । ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ।
ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਵੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ । ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਵੋ । ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਾਣੋ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦਵੋ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ

Brainwash of Children in the name of sex

ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ :-ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ :-

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੈਕਸ ( Open Sex ),ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ । ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ।
ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਫੈਲਿਆ ਆਤੰਕਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਉਧਾਹਰਣ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ,ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਇੰਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਚ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ।
ਇਹ ਉਸਦੀ ਉਮਰ, ਕੱਲੇਪਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਗਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਾਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਕੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ । ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਵੇੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਐਂਟੀਡਾਟ ਹੈ ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ।
ਜਿਵੇੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਧਾਹਰਣ ਦਵਾਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਹੈ । ਉਸ ਫਿਲਮ ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਂ ਹੈ ।
ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਪਿਆਰ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਝ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਓਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ । #HarjotDiKalam
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ । ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ।
ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੱਜ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਅਜਿਹੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੂਕਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਸ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਓਥੇ ਫਿਰ ਆਪੋਂ ਬਣੇ ਅਧਕਚਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ।
ਪੋਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕੇ ਰਿਐਲਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਓਥੇ ਸੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸੈਕਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਇਓਲਾਇਜਲ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਅੱਤਿ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜਿਵੇੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਫੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਕੱਲਾਪਣ ,ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ । ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਨਾ ਅਣਭੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ।
ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਓਪਨ ਸੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅੰਤ ਚ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ।
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ !!!!!!
ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਪੋਰਟ ਲਈ ਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ( ਔਰਤਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ,ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ) ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।
ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਗਿਆਨ ਹਨ । ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੇਸਬੁਕ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਸਟਾ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਈਟ ਤਕ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਈਟ ਹਨ । ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ । ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਘਰ ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਦਿਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ।
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੋ । ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ । ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੱਟੜ ਨਾ ਬਣਨ ਦਵੋ । ਜਿਵੇੰ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ।
ਇੰਝ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਭਰੋ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਸਨੂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਭਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਿ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ।
ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਸ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ।
ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਟੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਜੋ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੜਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕੁ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲਨਰਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕੱਟੜ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ।
ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਦਾ ਲੱਗੇ ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਗਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ । ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਤਿਹਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਫ਼ਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧੱਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ,ਕੋਈ ਧੋਖਾ ,ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ,ਕੋਈ ਹਾਰ , ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ,ਕੋਈ ਡਰ ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਭਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਧੱਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾ ਹੇਠ ਰੱਖੋ । ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲੰਘੋ ਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਏ । ਇੰਝ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊ ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਡੋਜ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਲਭੋ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ । ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ । ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇਪਨ ਅਧੂਰੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ।
ਧੰਨਵਾਦ
( ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਵਰਤੋ ,ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੋ ।)

Sexuality of Punjabi Community

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ : –

ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ।

ਚੜ ਗਿਆ ਪੋਹ ,ਬਚਣਗੇ ਉਹ ,ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਣਗੇ ਦੋ ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੈਅ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਮਹੀਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੁਕਵੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸੇ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬੋਲੀ ਚ ਜੋ ਤਿੱਖਾਪਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਿਧੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੁਬਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਆਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ।ਫਿਰ ਇਸ ਚ ਦੋਹਰਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਭਾਵ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਜਿਵੇੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ।
ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਛੇਤੀ ਨਿੱਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਤੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢ ਬੜੋਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਕਰ ।
ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਅਰਥੀ ਟੋਟਕੇ ,ਟੱਪੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸ਼ਨ । ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ।
ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ । ਖੈਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਓਨਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੈੱਗ ਘਰਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ।
ਫਿਰ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ,” ਰਜਾਈ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਹੀ ਭਾਈ ਸਿਆਲ ਚ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ” ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ।
ਜਦੋੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮੁਕ ਗੀਤਾਂ ਟੱਪਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਨਾਂ ।
ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵੇਖੇ ਹੌਣਗੇ । ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਣੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਆਏ ਦੱਸੋ ਜਰਾ 🙂

Sex Education in Punjabi


ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਸੀ” ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ” ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਖੈਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਚ ਆਈਆਂ । ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਇਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ । ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਜਵਾਬ ਲਿਖਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ।ਪਰ ਟੈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਸਟ ਪਈ ਓਥੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਚੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਬੱਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੇਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਜ਼ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਏ । ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਏ । ਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ । ਉੱਪਰੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਗਲਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗਿਓ ਡਾਕਟਰ ਦੋਂਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸੈਕਸ ਦੇ ਮੂਲ ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਪ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਦੋਂਨੋ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਕੇ ,ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ।ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ । ਜਿਥੇ ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ । ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ।ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ।
ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਮਰਦ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਮਸਿਆਂ ਨਜੀਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੂਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਆ ਕੇ ਮੂਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚ ਉਹ ਟਿਊਨਇੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ । ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ।
…..ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ……..

sex education punjabi by stories novel posts on social media

ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

Image may contain: text

ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤਿੱਖੇ ,ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਚ ਸੇਬ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਦੇਖ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲੀ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ।
ਕੁਡ਼ੀਆਂ ਮੱਖਣ ਚ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਤਿਕ ਤਿਲਕ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਟੱਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਫਿਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਗਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਮਸਾਂ ਉਲੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ । ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੋਤ/ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ।
ਖੈਰ ਕੁੜੀ ਵਾਹਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਰੰਗ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ,ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ।ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਛਾਏ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ।ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਹੀ । ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ । ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਗੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸੀ । ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚ ਖ਼ਤ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫ਼ਲ । ਕੁਝ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ । ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ । ਇੰਝ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ।
ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੁ ਟੈਮ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ।
ਸਿਮਰਨ ਆਈ ਕੁਝ ਪਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ।ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ।ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਮੈਡਮ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ।
ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਓਥੇ ਬੈਠੇਗੀ ਕਿ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਂਗੀ । ਮਸਾਂ ਮੈਂ “ਦੀਦੀ ” ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ।ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈ ਬੈਠੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਘਿਸੜ ਕੇ ਬੈਠਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਾਵੇ ਚ ਘੱਟ ਲਿਆ । ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈਂ ? ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜਚਾਲ ਵੱਲ ਸਨ।
ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਕ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ । ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੱਕੋ ਜਹੀ ਹੁੱਕ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਦੀ ਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ।
ਲਾਲੀ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ’ ਆਈ ਲਵ ਯੂ “। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੜ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਉਸਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਓਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡਦਾ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ । ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਏ । ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ । ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ । ਗਰਮ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਚ ਜਿਵੇੰ ਸਿਮਰਨ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੁੰਮਣ ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ । ਲਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ।
ਪਰ ਕਿੱਸ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਕੜ ਚ ਛੁਡਵਾ ਨਾ ਸਕੀ । ਲਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ । ਜਿੰਨਾ ਉਸਦੇ ਸਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਦੀ । ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ । ਲਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਆਪਸ ਚ ਘੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ । ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਐਨੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ।
ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ।
“ਕੋਈ ਆਜੂਗਾ ” ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ।
“ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ “ਪਲੀਜ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ।
“ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ “ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ।
ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ।ਉਹ ਝਪਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋਏ ।ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ । ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ।
ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ । ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ।
ਅਗਲੇ ਦੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ । ਬੱਸ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਆ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਤੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਇਹੋ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ।
ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ।ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਲਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾਇ ਕੇ ਗਿਆ । ਉਸਦੇ ਸਰਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਓਥੇ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਨਵੇਂ ਜਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਚ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਇਨਜੂਆਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲਾਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਸੀ । ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਸੀ । ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੇਕ ਉਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਮਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਸੀ ਅਜੇ ਪਰ ਜਿਸਮ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਲਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਵੇੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਹਾਅ ਚ ਵਹਿਣ ਆਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉਤਾਂਹ ਇੰਝ ਵੱਢੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੂਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ।
“ਆਹ ਇਹ ਕੀ ” ਸਿਮਰਨ ਦਰਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਬੋਲੀ।
“ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ” ਲਲਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ।
ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਉ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਓਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ । ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ।
“ਨਹੀਂ , ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ।” ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ । ‘ ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ।
ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ।
“ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ।”
ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ । ਸਿਮਰਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ । ਲਾਲੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨੂੰ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ।
ਦੋਂਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਲਗ ਹੋ ਗਏ ।
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਏ ਰੌਂਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ । ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ।
ਪਰ ਲਾਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ । ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ।
ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ !!! ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੰਘੀ ਸੀ ।
ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲਾਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ।
ਲਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸ਼ਿਕਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ?
ਕਹਿੰਦਾ ” ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੁ ,ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ( …….ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ…….) ਨੇ( …….ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ……. ) ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਸੀ । ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ।

ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਅਹੁ ਗਿਆ ।

ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ।

ਕਹਾਣੀ “ਪੀਕ ਆਰਜ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ )


Image result for peak hours

ਸੁੰਨੀ ਜਹੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ । ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ । ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ , ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਂਝ ਵੀ ਪੀਕ ਆਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ।
ਕਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤੀ ਚੜਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੋਨਿਆਂ ਚ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ । ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ,ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ,ਖੁਸ਼ਬੂ ,ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ,ਕਾਰਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਰਕੀਟਾਂ ਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ । ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਾ ਸੀ । ਉਮਰ ਮਸਾ ਹੀ ਐਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਏ । ਕੈਬ ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਸੀ ।
ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੜ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ । ਦੋਂਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ।ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸੁਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਬੇ-ਸਬਰਿਆ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਇਕੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਲਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਕੈਬ ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ।
ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ਼ ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ਼ ਚ ਖਬਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਚ ਐਨਾ ਗੈਪ ਦੇਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ।
ਕਨੇਡਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕੈਬ ਚ ਫ਼ੜਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵੇਗਾ । ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਏਗੀ ।
ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖਿਆ । ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ । ਗੋਰੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲੱਤਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਲੰਮੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ । ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ । ਗੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ । ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਫੇਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਸਨੁੰ ਸਭ ,ਮੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ।
ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ । ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਡੀ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ।
ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਚ ਖੋ ਗਿਆ । ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਸੀ । ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਸਨੂੰ ਹਾਂ ਐਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀ ਆਲੇ ਪੋਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੀਏ ।
ਅੱਗਿਓ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਸੀਂ ਦਿਲਰਾਜ ਸੁੱਤਾ । ਆਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ । ਬੜੇ ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਂਵੇਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੂਰ ਜਿਹੇ ਹੋਕੇ ਸੌ ਗਏ ਸੀ ।
ਮੁੜ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਰੀ ਬਿਨਾ ਥੱਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ । ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਚ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ । ਗੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ । ਬੇਧਿਆਨੀ ਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਬਹੁਤ ਆਰਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਨ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦੇ ਬਚੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ । ਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ । ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ । ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਡ ਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਦੋਂਵੇਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ।
ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਓਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਸੀਟ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵੱਜੀ । ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ । ਘੜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਰਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੂਮ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈ ਸੀ । ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੈਬ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਉਸਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਲਗਾਈ । ਮਿਸ ਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜੱਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ।
ਆਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ । ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ,” ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ,ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ “।
“ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਟ ਨੂੰ ” ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ।
“ਕੁਝ ਨਹੀਂ , ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਪਲ ਸੀ , ਪਿਛਲੀ ਰਾਈਡ ਚ ,ਕਾਰ ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ।” ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ।
“ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਓਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।” ਉਸਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਕੇ ਸੀਟ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ।
“ਹੋਰ ਕੀ , ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ “। ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਚ ਕਿਹਾ ।
“ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ,ਘਰ ਜਾਕੇ ਮੂਡ “ਸੈੱਟ” ਕਰ ਲਿਓ । ਔਖਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ” ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਚ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਝ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਮਿਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ।
” ਕਿੱਥੇ ਯਰ ,ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ,ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਵਖਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਓਧਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਪੀਕ ਆਰਜ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਏ । “ਕੁਝ ਕੀਤੇ” ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ” ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ।
ਜੱਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ।
” ਸਹੀ ਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਏ , ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਪੀ ਆਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਉਲਝਣ । ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ । ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਥੇ ਆਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ।ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਣ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ।” ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ।
ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਸੀ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ।
ਜੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜ ਗਈ ਸੀ । ” ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਓ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਏ ” ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਆਈ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਆਵਾਜ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕੈਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟ ਸਾਫਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ।
ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਦੋਂਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ।
ਕਿਚਨ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ।
ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਗੋਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਛੱਪ ਗਏ ਹੋਣ । ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ । ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ।
ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਤੇ ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜੱਸੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ।
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਇੱਕ ਦਮ ਮੁੜ ਆਕੜ ਜਿਵੇਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਟੋਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਨਾ ਗਿਆ । ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸੌਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ।
.ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹੀ । ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕੀ । ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਉੱਠਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ । ਅੱਧ ਕੁ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਚ । ਉਸਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋੰ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਜਬਾਤ ਐਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ । ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟੇ ਘੁੱਟੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਜੰਮੀ ਸੀ । ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ ਚ ਪੜੀ । ਵੈਨ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਲਾਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ । ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣਾ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਚਾਚੇ ,ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ ,ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਜਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਕੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਲਈ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ । ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜੀ ਘਰਦੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ।
ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ । ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗੁਏ ਸੀ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਨੂੰ । ਉਮਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਐਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ।
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀ ਦਬਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸੀ । ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ।ਸਾਊ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ “ਗਊ ” ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ । ਕਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਇਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਓਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਮੁੜ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ।
ਖੈਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ । ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਲਈ ਸੁਮਿਤ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਚ । ਪੋਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਚ ਵੀ ਮਸੀਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ । ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਂ ਇਕੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ।
ਸੁਮਿਤ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ?
ਭਲਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੀ ਹੀ ਕੀ ?? ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਐਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ । ਇਹੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ।ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ । ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਏ । ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੀ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਝ ਬੋਲਦੀ ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਨ । ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ।
ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ । ਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀ । ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ । ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਫ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ।ਹੁਣ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫ਼੍ਟ ਸੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਡਰ ਭੈਅ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ । ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਭੜੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਤੇ । ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਰਦ ਚ ਉੱਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ । ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਮਿਤ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸਦਾ ਹਰ ਐਕਟ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ । ਬੋਲਣ ਦੀ ,ਕਹਿਣ ਦੀ ,ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ ਘਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਇਆ । ਪਰ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ । ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਂਵੇਂ ਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ । ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ।
ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਂ ਮਸੀਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ।
ਖੈਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ । ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ।
ਪਰ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਵਰਗੇ ਸੀ । ਦਿਨ ਰਾਤ ਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ।
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ ਸੀ । ਸੱਚੀ ਹੀ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਣਾ । ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਂਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਝੂਰਦੇ । ਮੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੂੰਦੀਆਂ । ਇਹ ਸਭ ਪਲੈਨ ਬੁਣਦੇ ।
ਪਰ ਸੁਮਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਗਦੀ ਸੀ । ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਚ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲਣ ਲਗਦੀ । ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤੰਗ ਜਾਪਣ ਲੰਗਦੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਚ ਕੁਝ ਰਿਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ । ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਉੱਤਰਕੇ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਲ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਚੁੱਪ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸਵੱਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ।ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ,ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ।
ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕੇ ਉਸਦਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸੀ ।
ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਲਭਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਕ ਆਰਜ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਂਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ।
ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਉਵੋਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੁਮਿਤ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ।ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਦੋਵੇਂ ਖਿਝੇ ਜਹੇ ਰਹਿੰਦੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕਾਹਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਗਈ । ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬੁ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਸੀ।ਐਧਰ ਸੁਮਿਤ ਕੋਈ ਜੱਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਓਧਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ । ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਹੱਟ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ । ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਮਸੀਂ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਰਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ । ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਕੱਠੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰੂਮਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ।ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦਾ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਲੀਨ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ।
ਇੰਝ ਹੀ ਦੋਂਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ।ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਓਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ । ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਰੇ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ । ਉਹ ਇੱਧਰ ਓਧਰ ਝੁਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਚਾਦਰ ਬਦਲਦੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠਦੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਛੇੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਵੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਮ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ।
ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਝਟਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ “, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਘਟਾ ਜੋ “ਭਾਬੀ” ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ । ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਭਾਬੀਆਂ ਚ “। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ “ਆਹ “।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ,ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਾਂ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘੁੰਮਕੇ ਗੋਲਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ।
ਹੱਥ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਉਂ ਵਧੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ।
“ਬੇਸ਼ਰਮ ! ਏ ਤੂੰ “ਆਖ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ।ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਿਆ । ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ । ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੀਨ ਨੂੰ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਕਾਲੀਨ ਭਾਰਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਨਾਮ ਲੱਗਾ । ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ।ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤੇ ਕਾਲੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ।ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ । ਗੁਰਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਓਧਰੋਂ ਸੁਮਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਪਿਆਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੂਹ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਤੇ ਉਵੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਸਮ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਕਾਲੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰਨਾਮ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਜੋਰ ਨਾਲੁ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ । ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬੋਚ ਲਿਆ । ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ । ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ । ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਰਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਡ੍ਰੇਸ ਐਨੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਤੇ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਸਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ।
-“ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ,ਕੋਈ ਆਜੂਗਾ ।”ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਸਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ।
ਗੁਰਨਾਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਕਸਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਂਟਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ।
ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਿਆ । ਉਮਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲੰਗਦੇ ਪਲ ਨਾਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੋਂਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਂਵੇਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਨਾ ਹੋ ਗਏ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਗੁਰਨਾਮ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ।
-ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮਨ ਏ ? ਗੁਰਨਾਮ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ।
-ਮਨ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਓਦਣ ਦੱਸੂ । ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਕੁਝ ਪਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ ।ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਣ ਜਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ।
ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਘਿਣ ਘਟਕੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਸੌਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗੀ ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਠੀ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਘਰ ਉਤਾਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸੁਮਿਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ । ਮਨ ਚ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ । ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚ ਜਾ ਵੜੀ । ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਚ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ।
” ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਮਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ?” ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ।
“ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ” । ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਕਿਹਾ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ । ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
“ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ” ਬਣਦਾ ਫੇਅਰ ਦੇਣਾ “। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਸੌਣ ਜਾਣਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ।
ਕਮਰੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਲ ਲਗਾਈ । ਰਮਨ,ਜੋ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੋਂਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਘਟਦੀ ਗਈ । ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਰਮਨ ਅੱਗਿਓ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਸੀ । ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ।
ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟਕੇ ਲੇਟ ਗਈ । ਪਰ ਨੀਂਦ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ । ਮਨ ਦੇ ਵੁਆ ਵਰੋਲੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਹਾਸਾ ,ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ।
ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਚ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ।
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ । ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿੰਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਭੁੱਲਕੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ । ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਮਮੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਬੱਸ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੁੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੂਮਮੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਸੀ ।
ਗੋਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਨੰਗੇ ਹੋਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ ਕਦੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ । ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਜਰਾ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਇਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਹਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰਦਾ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਉਹੀ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਲਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ।
ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ।
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਟ ਸਟੈਂਡਇੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਸੀ । ਦਿਲਜੀਤ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ।
ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ । ਆਪਣੀ ਰੂਮਮੇਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ । ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਮਮੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ।
ਪਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਊਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚ ਆ ਬੈਠੀ ।
ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦਾ ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋਹ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਧੀਆ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਮਕ ਬਿਖੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਛਾਤੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ,ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਲੈੱਸ ,ਕਰਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਚਮਕੀਲੇ ਵਸਤਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ।ਬਲੈਕਲੱਸ ਨੂੰ ਕੁਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੱਧ ਕੱਟੇ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਉਂਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਖਦੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇੰ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਜਿਵੇੰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਕੱਪਡ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ।
ਦੋਂਵੇਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਨਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਕਮਫਰਟ ਨਾ ਲੱਗਾ । ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਹੌਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ।
ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਨਜੂਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਡਿਨਰ ਸੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਸੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਕੁ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ । ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ।
ਜੱਸੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਗਾਊਨ ਦੀ ਹੁੱਕ ਚ ਫੱਸ ਗਏ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ । ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਝ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਜੱਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਲਮੋਸਟ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਨੰਗੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਜੱਸੀ ਜਿਵੇੰ ਓਥੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ । ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗਾਊਨ ਦੀ ਹੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੱਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗਾਊਨ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ । ਅੱਧ ਹਨੇਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇੰ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ । ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਗਾਊਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਜਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਊਨ ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ । ਦੋਂਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ । ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਜਹੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੌਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ । ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ । ਗਾਉਂਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਕਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨੇਰਾ ਸੀ । ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ । ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ । ਉਸਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਲਹੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚ ਇਨਜੂਆਏ ਵੀ । ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਗਰਮ ਸਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ।ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਧੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਪਰ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚੋ ਥੋੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਜੱਸੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇੰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਪਲ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸਾਹਾਂ ਚ ਗਰਮੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ । ਪੱਟਾਂ ਚ ਲਹੂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਮਘਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਹੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਏ ।
…..
ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਚ ਸਮਾਏ ਉਹ ਪਏ ਰਹੇ । ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ । ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇਂ ਹਾਂ । ਉਸਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਮਿਤ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ । ਜੱਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ । ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇੰ ਹੁਣ ਗਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ । ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਸੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ । ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਸਨੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ।

ਮਿਤ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ । ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਠਿਠਕ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ।
ਬੈੱਡਰੂਮ ਚ ਗਿਆ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਹਾਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੁਆਦ ਜਿਵੇੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ । ਜਰੂਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ , ਨਾ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ । ਜਿਵੇੰ ਮੂਕ ਜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੌਬੀ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ।
…..
ਜੱਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਰਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਰਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ “ਕਿੱਥੇ ਹੈਂ? “
ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ” ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ।”
“ਸੱਚ ਦੱਸ”ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ “, ਰਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ।
“ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ,ਓਥੇ ਹੀ ਸੀ .” ਉਸਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ । ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਤਾਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੂਮਮੇਟ ਤੇ ਰੈਸਟੂਰੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਤੂੰ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਂ ਹੈਂ ।”
ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ।
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ । ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਂਹ ਵੀ ਖਾਧੀ । ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਮਨ ਮੰਨਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਚ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ।ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁਕ ਗਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਮਮੇਟ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ । ਪਰ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ।
…..
ਸਭ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਮਾਣੇ ਦੇਹ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਭ ਪਛਤਾਵੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਛੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।
ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ।
ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਕੜ ਲਏ । ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ।
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਿਆ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਉਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਮਦਮਸਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ । ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਗਨ ਜਿਸਮ ਇੰਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ।
ਸੁਮਿਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਿਕਿਆ” ਇਹ ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ “।
ਉਹ ਦੋਂਵੇਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ । ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ । ਅੱਧੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਵਲ੍ਹੇਟ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਉਸਤੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗਾ । ਉਸਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਬਦਲੇ ਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਕੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ।
” ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ “.ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ।
ਸੁਮਿਤ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ।ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜੂਠ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਪਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ । ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚੀ । ਉਸਦੇ ਘਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ । ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਰਮਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਫ ਵੇ ਸੀ ਇਨਜੂਆਏ ਕਰਨ ਦਾ ।
ਇਸ ਲੁਈ ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
….
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਨਾਮ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧ ਬੱਸ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਸੀ । ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ,ਕਿਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।
ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਅਉਣੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਮਗ਼ਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਊ ।
“ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਏ ਉਸ ਮਗਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ,ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਸ਼ਨਜ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ , ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਬਰੂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ “।
…….
ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਾਉਂਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ । ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਆਖ ਸੁਮਿਤ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ । ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਰਕ ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ । ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ । ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੂਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਟੋ ਘੱਟੋ ਦਿਨ ਚ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ।
ਸੁਮਿਤ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਝਿਜਕ ਵੀ ਸੀ ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਗਏ । ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ।
ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਕਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ । ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਧਸੁੱਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆਂ । ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੱਜ5 ਲੱਗੀ
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਪੀਕ ਆਰਜ਼ ” ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ “

No photo description available.

ਪੀਕ ਆਰਜ਼ ” ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ “

ਸੁਮਿਤ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ । ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਠਿਠਕ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ।
ਬੈੱਡਰੂਮ ਚ ਗਿਆ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਹਾਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੁਆਦ ਜਿਵੇੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ । ਜਰੂਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ , ਨਾ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ । ਜਿਵੇੰ ਮੂਕ ਜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੌਬੀ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ।
…..
ਜੱਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਰਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਰਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ “ਕਿੱਥੇ ਹੈਂ? “
ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ” ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ।”
“ਸੱਚ ਦੱਸ”ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ “, ਰਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ।
“ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ,ਓਥੇ ਹੀ ਸੀ .” ਉਸਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ । ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਤਾਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੂਮਮੇਟ ਤੇ ਰੈਸਟੂਰੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਤੂੰ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਂ ਹੈਂ ।”
ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ।
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ । ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਂਹ ਵੀ ਖਾਧੀ । ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਮਨ ਮੰਨਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਚ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ।ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਡਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁਕ ਗਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਮਮੇਟ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ । ਪਰ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ।
…..
ਸਭ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਮਾਣੇ ਦੇਹ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਭ ਪਛਤਾਵੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਛੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।
ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ।
ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਕੜ ਲਏ । ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ।
ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਿਆ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਉਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ ਮਦਮਸਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ । ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਗਨ ਜਿਸਮ ਇੰਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ।
ਸੁਮਿਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਿਕਿਆ” ਇਹ ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ “।
ਉਹ ਦੋਂਵੇਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ । ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ । ਅੱਧੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਵਲ੍ਹੇਟ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਸੁਮਿਤ ਉਸਤੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗਾ । ਉਸਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਬਦਲੇ ਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਕੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ।
” ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ “.ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ।
ਸੁਮਿਤ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਹਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ।ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜੂਠ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਪਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ । ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚੀ । ਉਸਦੇ ਘਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ । ਉਸਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਰਮਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਫ ਵੇ ਸੀ ਇਨਜੂਆਏ ਕਰਨ ਦਾ ।
ਇਸ ਲੁਈ ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
….
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਨਾਮ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧ ਬੱਸ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਸੀ । ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ,ਕਿਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।
ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਅਉਣੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਮਗ਼ਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਊ ।
“ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਏ ਉਸ ਮਗਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ,ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਸ਼ਨਜ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ , ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਬਰੂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ “।
…….
ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਾਉਂਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ । ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਆਖ ਸੁਮਿਤ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ । ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਰਕ ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ । ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ । ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੂਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਟੋ ਘੱਟੋ ਦਿਨ ਚ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ।
ਸੁਮਿਤ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਝਿਜਕ ਵੀ ਸੀ ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਗਏ । ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ।
ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਕਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ । ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੁਮਿਤ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਧਸੁੱਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆਂ । ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੱਜ5 ਲੱਗੀ
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਅੰਤ