ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

1 thought on “ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

  1. Pawan Sandhu

    ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ

    ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ k ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਹੜੇ app te ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s