ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਰੱਖਾਗਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਇਥੋਂ ਲਿੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋਂ।

 1. ਫਿਤਰਤ
 2. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਬੋਝ
 3. .ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰੇ

4.ਧੱਕ ਧੱਕ ਸੀਨਾ ਧੜਕੇ

 1. ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

6. ਕਹਾਣੀ ਛੜਾ

7. ਕਹਾਣੀ ਅਣਲੱਗ

8.ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੁੱਤ

9.ਕਹਾਣੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ

 1. ਕਹਾਣੀ ਬਰਫ ਦੀ ਤਪਸ਼

11.ਕਹਾਣੀ ਪੀਕ ਆਰਜ

12.ਕਹਾਣੀ ਊਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ

 1. ਕਹਾਣੀ ਸੰਧੂਰੀ ਅੰਬੀਆਂ

14.ਕਹਾਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ

 1. ਕਹਾਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਰਜ਼

 1. ਕਹਾਣੀ ਨੀਲ ਰੂਪਮਤੀ

17.ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

 1. ਕਹਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

19. ਗੈਂਗਵਾਰ

20.ਊਣੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ pdf ਡਾਊਨਲੋਡ

ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।

Link

2 thoughts on “ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

 1. Pawan Sandhu

  Thanks bai

  On Fri, 29 May 2020, 12:42 pm Harjot Di Kalam ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਕਲਮ, wrote:

  > harjotdikalam posted: ” ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ
  > ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹ
  > ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਰੱਖਾਗਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ
  > ਰਹਾਗਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਇਥੋਂ ਲਿੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋਂ। ”
  >

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s