pdf dera baba mauji harjot di kalam ਪੀਡੀਐੱਫ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਕਲਮ

ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ (Punjabi stories ) ਨਾਵਲ( novel ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ( books ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫ਼ਤ (free ) ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਕਲਮ ( HARJOT DI KALAM ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਨਾਵਲ/ਨਾਵਲਿਟ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

YOU MAY DOWNLOAD PDF FILE OF PUNJABI novelnovlit dera baba maujiWRITTEN BY HARJOT DI KALAM FROM HERE FREE .( ishq di rutt )

Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s